Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Kompetensfördelningsfrågor mellan allmän domstol och mark- och miljödomstol2.pdf

700 KB

Kompetensfördelningsfrågor mellan allmän domstol och mark- och miljödomstol

I slutet av 2023 kom två avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen som förtydligar och befäster praxis gällande mark- och miljödomstols behörighet att även pröva civilrättsliga frågor i VA-mål. Detta medför en mer omfattande kompetens för mark- och miljödomstol då dessa frågor normalt hanteras av allmän domstol.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi

Under webbinariet redogör Elisabeth Werner och Jesper Blomberg för MÖDs nya praxis på området och vilka konsekvenser den kan få. Det finns en risk att talan väcks vid fel forum och att man tillämpar fel lagstiftning.

De behandlar även två andra områden där kompetenskonflikter kan uppstå. Det handlar om vissa skadeståndsfrågor där den skadelidande kan välja mellan att få sin skada prövad i allmän domstol eller i mark- och miljödomstol, samt om fastighetsfrågor där vissa nyttjanderättstvister prövas av allmän domstol medan andra prövas av mark- och miljödomstol.

Ur innehållet:

  • Prövning av civilrättsliga frågor i mark- och miljödomstol?
  • Prövning av skada i allmän domstol eller mark- och miljödomstol?
  • Prövning av servitut i allmän domstol eller mark- och miljödomstol?                

Målgrupp:

Advokater, domare, bolagsjurister, kommunjurister och icke-jurister som arbetar med mark- och miljörättsliga frågor.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand