Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Molntjänster inom offentlig sektor – legala utmaningar

Svensk patient- och persondata kan exponeras för amerikanska myndigheter om den lagras på amerikanska molntjänster. Att ignorera dessa risker kan bli mycket kostsamt för offentlig sektor i Sverige. Detta på grund av dess oförenlighet med GDPR. Säkerställ att du kan hantera det komplicerade läget i väntan på kommande utredningar.

Agne Lindberg
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Vår mycket uppskattade föreläsare Agne Lindberg från Delphi går igenom det legala ramverket för molnlagringstjänster med inriktning mot offentlig verksamhet. Webbinariet redogör för relevanta delar av GDPR som avser skyddet för person- och patientdata. Regeringen har under hösten 2019 tillsatt en utredning på området, därför får du även information om vad dess fokus är.  

Ur innehållet  

  • Legala ramverket för utkontraktering av IT-drift 
  • Kollisionen mellan Cloud Act och GDPR 
  • Valet av molntjänst 
  • Information om pågående utredning 

Vem bör gå på webbinariet?  

Du som arbetar inom offentlig sektor, som compliance officer eller som jurist – för att vara bättre förberedd på kommande regleringar om utkontraktering av IT-drift.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

2990kr

ex. moms

Köp