Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Ny praxis inom området för VA – så påverkas din verksamhet.pdf

800 KB

Ny praxis inom området för VA – så påverkas din verksamhet

Under 2023 har Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen kommit med ett flertal avgöranden inom VA-området som kommer att påverka flera aktörer. Såväl kommuner som enskilda fastighetsutövare och verksamhetsutövare berörs. Inte sällan uppstår oenighet och tvist kring hur den VA-rättsliga regleringen ska tillämpas och det är viktigt att du är uppdaterad på senaste praxis för att detta ska undvikas.

Anna Månsson
Associate vid Advokatfirman Lindahl

Under detta webbinarium går Anna Månsson från Advokatfirman Lindahl igenom ny VA-rättslig praxis som berör kommuners och VA-huvudmannens ansvar samt frågor relaterade till enskilda fastighetsägare. De tar bland annat upp när VA-avgifter får tas ut, vilket kostnadsansvar VA-huvudmannen har vid inrättandet av LTA-pumpar och skadeståndsansvar enligt miljöbalken. Du får också en genomgång av de uppmärksammade domarna från Ragn-Sellsmålet och PFAS-målet.

Ur innehållet:

  • Nytt avgörande från Högsta domstolen förväntas i PFAS-målet
  • Nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen i Ragn-Sellsmålet
  • Nya avgöranden kring uttag av VA-avgifter och kostnadsansvar för LTA-pumpar

Målgrupp:

Tjänstemän vid kommuner och VA-huvudmän med koppling till planläggning, allmänna vattentjänster och övriga VA-relaterade frågor. Är också relevant för enskilda fastighetsägare, verksamheter inom VA-branschen samt advokatbyråer/juristfirmor som arbetar med VA-juridik.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand