Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Tolkning av testamente.pdf

4 MB

Tolkning av testamente – vad kan antagas överensstämma med testators vilja?

Att arbeta med upprättande av testamenten är komplicerat och risken finns att man som ombud upprättar ofullständiga och i vissa fall otydliga testamenten. Detta riskerar att inte visa vad som var klientens vilja och att tvister uppstår i framtiden på grund av testamentets lydelser. Det är därför viktigt att säkra ett effektivt arbetssätt och att korrekta upphandlingar upprättas.

Emelie  Franzer
Advokat och partner vid Elander Advokatbyrå

Under detta webbinarium går Emelie Franzer från Elander Advokatbyrå igenom praxis avseende testamentstolkning, bland annat Högsta Domstolen T 4457-20 vari ett testamente fick en felaktig innebörd på grund av felskrivning. Högsta domstolen gör en annan bedömning än underinstanserna och tidigare avgöranden gällande testamentstolkning. Du blir insatt i hur testamenten tolkas av domstolarna, får en effektiv metod och finslipar dina frågeställningar vid möten avseende upprättande av testamente.

Ur innehållet:

  • Genomgång av lagregler och principer för tolkning av testamente
  • Tips och råd avseende effektivisering av upprättande av testamenten
  • Vikten av noggrannhet vid nedtecknandet av testators förordnanden
  • Hur långtgående är vårt ansvar för att kontrollera klientens uppgifter om fakta och omständigheter?


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand