Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Underhållsbidrag till barn.pdf

3 MB

Underhållsbidrag till barn – säkra konkret underlag och tydliga beräkningar

För dig som arbetar med separationer och ärenden kring vårdnad, boende och umgänge är frågan om underhåll till barn vanligt förekommande. Tillämpningen av kvotdelningsmetoden med schablonbelopp har sedan många år tillbaka vunnit stort genomslag i domstolspraxis. Ombud kan i högre utsträckning, än vad som idag görs, använda sig av konsumentverkets modell och barnets faktiska kostnader vid tvist om underhållsbidrag.

Emelie  Franzer
Advokat och partner vid Elander Advokatbyrå

Under detta webbinarium går Emelie Franzer igenom relevant och användbar praxis avseende de olika delfrågorna som uppstår vid beräkningar av underhållsbidrag till barn. Du får en genomgång av de olika beräkningsmetoderna och en arbetsmetod med praktiska exempel för att kunna ge korrekt rådgivning och driva ärenden på ett kostnadseffektivt sätt. Säkerställ att du har ett konkret underlag och tydliga beräkningar.

Ur innehållet:

  • Vilka belopp ska ligga till grund för barnets kostnader?
  • Den bidragsskyldiges förmåga och skälighetsbedömning
  • Underhållsbidrag i internationella sammanhang
  • Standardtillägg och genomgång av relevant praxis


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand