Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Utträde ur avtal med rysk avtalspart – force majeure och andra avtalsfrågor.pdf

900 KB

Utträde ur avtal med rysk avtalspart – force majeure och andra avtalsfrågor

Vad gäller under rådande situation för utträde ur avtal med rysk avtalspart? Huvudregeln är att avtal ska hållas och möjligheterna till att så inte är fallet förutsätter att parterna avtalat om annat, eller med tillämpning av 36 § avtalslagen.

Mikaela Lamrin
Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Under detta webbinarium behandlar Mikaela Lamrin olika resonemang avseende vilka handlingsmöjligheter en avtalspart har att träda ur ett avtal med en avtalskontrahent från ett visst land, till exempel på grund av ett lands agerande. Du får en genomgång av vilka möjligheter som finns men också risker med att undantagen används för extensivt.

Ur innehållet:

  • Huvudregeln är att avtal ska hålla, pacta sunt servanda
  • Undantag – force majeure, avtalslagens 36 §. Vad är syftet med sådana regleringar?
  • Hur ska regleringarna tillämpas? Under vilka förutsättningar ska dessa undantag tillämpas?
  • Finns det risker med en för extensiv tolkning/tillämpning av undantagsregler?
  • Lång frågestund med föreläsaren om de avtalsrättsliga frågorna som aktualiseras


00:01-03:51 Introduktion

03:52-14:43 Avtalade möjligheter att frånträda avtal

14:44-23:02 Möjligheter att frånträda avtal när inget är avtalat

23:03-29:20 Rättsliga möjligheter att frånträda avtal

29:21-1:07:46 Frågestund

Vill du få tillgång till detta webbinarie?

När du köper detta webbinarie får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand