Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Aktiebolagslagens försiktighetsregel – Del 4

Var går gränsen mellan en lovlig och olovlig vinstutdelning? Erik Nerep anal yserar aktiebolagslagens svårtolkade försiktighetsregel utifrån praktiska exempel gällande bland annat regelns betydelse för utdelningsmöjligheterna inom en koncern. Detta är den fjärde och avslutande delen i en serie om fyra Expertkommentarer, där försiktighetsregelns innehåll och praktiska tillämpning skärskådas.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp