Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Begreppet hus i hyreslagen

I januari månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Erik Gerleman om begreppet hus i hyreslagen och vad som därmed kan betraktas som ett hyresavtal. Kommentaren utgår bland annat från ett rättsfall där ett bergrum inte ansågs ha sådana egenskaper som kan hänföras till hus varför hyreslagen inte var tillämplig. Vidare tar Gerleman upp lokaliseringens betydelse för frågan om upplåtelse av ett flyttbart hus är att anse som hyra enligt jordabalken.

Erik Gerleman
F.d. hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Växjö

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp