Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Betalningsansvaret vid kritisk kapitalbrist enligt ABL 25:18-19

I november månads expertkommentar i affärsjuridik behandlar Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, betalningsansvaret vid kritisk kapitalbrist enligt aktiebolagslagen.
- Rättspraxis ifråga om betalningsansvaret enligt ABL 25:18-19 har ej vunnit tillräcklig stadga. Vägledningen från Högsta domstolen är alltför knapphändig. Däremot finns ett flertal hovrättsavgöranden och under senare tid åtminstone tre fall från hovrätterna som kan antas få viss betydelse vid tillämpningen av ansvarsbestämmelserna, skriver Erik Nerep.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom affärsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.