Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Betydelsen av tillsyn i compliancearbetet

Företag som inte följer gällande regler kan få en sanktion och ansvariga personer kan bli skadeståndsskyldiga. I arbetet med regelefterlevnad har compliancefunktionen en viktig roll i förhållande till tillsynsmyndigheterna och utgör ett viktigt stöd i företagets arbete med regelimplementering. Det konstaterar Carina Heinlo i en analys.

Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare vid Carina Heinlo Compliance & AML

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp