Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ett utvidgat verksamhetsutövaransvar

Föroreningsskador kan vara oerhört kostsamma att åtgärda – och faktiskt hota bolagens likviditet. Så vem kommer att våga sätta en spade i marken – när ”polluter pays principle” frångås allt mer, avhjälpandeansvaret till stor del läggs på exploatörerna och ansvarsfördelningen skjuts till regressledet? Elisabeth Werner ger sin analys av ny MÖD-praxis.

Elisabeth Werner
Advokat och Counsel vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp