Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Försäkringen av ett entreprenadprojekt

V ilka försäkring sformer är ett måste för de olika aktörerna i e n entreprenad ? Eric Grimlund förklarar hur försäkringsskyddet bör se ut i en byggentreprenad och vad som enligt praxis menas med en oförutsedd skada. Här ges en tydlig redogörelse för samordningen av entreprenörens och beställarens försäkringar och vad som inte omfattas av det normala försäkringsskyddet.

Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp