Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolens dom den 30 mars 2011 i mål nr B 1667-10 i fråga om...

Stefan Rubenson, vid Advokatfirman Åberg & Co, skriver om ett aktuellt avgörande från HD där domstolen slår fast att den som på grund av oaktsamhet låter några hundra liter bensin rinna ut på marken också är straffrättsligt ansvarig för detta.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp