Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolens dom om emissionsgarantier väcker många besvärliga...

I maj månads expertkommentar i affärsjuridik fortsätter Erik Nerep granskningen av HD:s klargörande praxis avseende skadeståndsskyldighet för emissionsgarantier som inte infriats. Kommentaren belyser flera frågeställningar som har uppstått i kölvattnet av det nya prejudikatet, bl.a. om HD i sitt avgörande har gjort sig skyldig till domvilla.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp