Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Jämkning av förseningsvite när entreprenaden brukas under hela entreprenadtiden

Det är inte ovanligt att en entreprenads färdigställande försenas eller att deltider för utförande av viss del av entreprenaden överskrids. Om entreprenören inte har rätt till erforderlig tidsförlängning ska denne betala det vite som avtalats mellan parterna. Tar beställaren entreprenaden eller del därav i avsett bruk innan entreprenaden färdigställts ska dock vitet jämkas i skälig mån. Men vad menas egentligen med att entreprenaden eller del därav ”tas i avsett bruk”? Jessica Ekmark och Johan Isaksson analyserar en omstridd fråga, med utgångspunkt i standardavtal och praxis.

Jessica  Ekmark
Advokat och delägare vid Brick Advokat
Johan  Isaksson
Biträdande jurist vid Brick Advokat

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom entreprenadrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.