Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Kan en minoritet på stämman diktera ett beslut om ansvarsfrihet?

Hur ska ansvarsfrihetsbeslutet utformas, när en minoritet av aktieägarna eller medlemmarna motsätter sig ansvarsfrihet för vissa eller alla styrelseledamöter respektive VD? Hur ska beslutet protokollföras – och vad händer om denna redovisning är ofullständig? Erik Nerep ger sin syn på svårtolkade bestämmelser, som kan få stor praktisk betydelse för sådana funktionärer i bolag och ekonomiska föreningar.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom affärsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.