Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Krav på återbetalning för sanering av förorenad mark

Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den ursprunglige fastighetsägaren, förorenaren, inte ska bära någon del av saneringskostnaderna. En friskrivningsklausul mellan säljare och köpare som upprepats vid vidareförsäljning av fastigheten gäller också mot senare förvärvare av fastigheten (gynnande tredjemansavtal). Stefan Rubenson diskuterar civilrättens betydelse i miljörättsliga sammanhang.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp