Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Lämplighetsbedömning av ledamöter och befattningshavare – nya regler

Tor Dunér analyserar EBA:s och ESMA:s nya riktlinjer för lämplighetsbedömningar – som kan ge stora tillämpningsproblem för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella holdingföretag – och ger tips på hur de nya kraven bäst kan uppfyllas. Stöd från HR-funktionen kan vara avgörande i detta arbete.

Tor Dunér
Advokat och delägare vid Next Advokater

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp