Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ledningens ansvar i finansiella bolag

Hur ska styrelse och verkställande direktör i ett finansiellt bolag agera för att minska risken för personligt ansvar? Tor Dunér behandlar dels skadeståndsansvaret, dels det administrativa ansvaret för den fysiska personen, beroende på vilken typ av finansiellt företag det är fråga om. Ansvarsförsäkring är ett måste, men täcker inte allt. Kommentaren ger utförlig vägledning för hur ledningen bör agera för att undvika personlig risk.

Tor Dunér
Advokat och delägare vid Next Advokater

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp