Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Om vikten av att vara inskriven i aktieboken

Erik Nerep diskuterar konsekvenserna av att en aktieägare inte förs in i, alternativt blir struken ur, aktieboken. Bland annat behandlas aktieägarens rätt att föra klandertalan mot bolagsstämmobeslut utifrån ny praxis från Högsta domstolen.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp