Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Rättskraftens subjektiva utsträckning – Mösseberg II

En tvistemålsdoms rättskraft är enligt huvudregeln begränsad till parterna. Undantag gäller i allmänhet när parterna kan förfoga över tvisteföremålet med verkan mot tredje man. Nyligen har Högsta domstolen prövat undantagets tillämplighet – och klargjort vilken betydelse en tidigare dom, genom vilken en försäkrads ersättningskrav mot en ansvarsförsäkringsgivare ogillats, har i en senare rättegång rörande skadelidandes direktkravsrätt. Katarina Mild behandlar prejudikatet och dess betydelse.

Katarina  Mild
Advokat och delägare vid Kastell Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.