Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Samtyckeskompetensens betydelse för bolagsorganens behörighet och befogenhet

Vilka bestämmelser i aktiebolagslagen är fakultativa, obligatoriska respektive absolut obligatoriska – och vad har detta för konsekvenser? Kan avvikelser gällande befogenhet respektive behörighet ske i bolagsordningen eller in casu, och vilken betydelse har medkontrahentens goda respektive onda tro? Omfattar bolagsstämmans kompetens såväl beslutsbehörighet som företrädarbehörighet, och har särskilda firmatecknare alltid samma behörighet som styrelsen? Erik Nerep ger sin analys, mot bakgrund av HD-praxis.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom affärsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.