Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Statlig finansiering vid avhjälpande åtgärder – vad innebär de nya reglerna?

En statlig finansiering är ofta helt avgörande för att få till stånd en sanering av förorenade fastigheter där det saknas en ansvarig adressat. Efter att EU funnit att det svenska finansieringssystemet är oförenligt med statsstödsreglerna har regelverket dock kommit att ändras. Christina Rydell Ahlström redogör för det nya regelverket och vad det kommer att innebära för nya projekt och dem som redan väntar på beslut om bidrag – men även för fastighetsägarens roll och vad en värdeökning får för betydelse.

Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.