Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Styrelsens lydnadsplikt enligt aktiebolagslagen 8:41, andra stycket

Är styrelsen skyldig att i vissa fall ignorera det som bolagsstämman beslutat om? Erik Nerep har tidigare kommenterat effekten av styrelsens överskridande av stämmans bemyndigande och reder nu ut förutsättningarna kring styrelsens s.k. lydnadsplikt – en fråga som inte bara regleras i ABL utan även påverkas av ”oskrivna principer”.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp