Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vindkraftstillstånd i ljuset av klimatmålen

Mark- och miljööverdomstolen har i praxis om tillstånd för vindkraftverk beaktat att vindkraft är en förnybar energikälla som främjar Sveriges klimatåtaganden och som bidrar till en hållbar utveckling – i enlighet med miljöbalkens portalparagraf. Tove Andersson diskuterar – utifrån senare tids praxis – hur bedömningsgrunderna ändrats över tid och om miljöbalkens portalparagraf hamnat i skymundan.

Tove Andersson
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.