Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vindkraftstillstånd i ljuset av klimatmålen

Mark- och miljööverdomstolen har i praxis om tillstånd för vindkraftverk beaktat att vindkraft är en förnybar energikälla som främjar Sveriges klimatåtaganden och som bidrar till en hållbar utveckling – i enlighet med miljöbalkens portalparagraf. Tove Andersson diskuterar – utifrån senare tids praxis – hur bedömningsgrunderna ändrats över tid och om miljöbalkens portalparagraf hamnat i skymundan.

Tove Andersson
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp