Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

83-åring frias för hantering av hund med dåligt hjärta

En man som åtalades för att han utsatte sin hund för otillbörligt lidande genom att efter ett veterinärbesök inte ge hunden nödvändig vård eller avliva henne frias i båda instanserna. Det obehag som hunden uppvisat några dagar därefter kan inte anses utgöra lidande i den mening som uttrycket har i bestämmelsen om djurplågeri.

En 83-årig man åtalades för att han utsatt sin hund Dolly för otillbörligt lidande genom att inte ge henne nödvändig vård eller tagit beslut om avlivning.  I andra hand yrkades ansvar för brott mot djurskyddslagen.

Åklagaren åberopade som skriftlig bevisning journalanteckningar från veterinärbesök den 14 september 2021 och från den 22 september 2021. På åklagarens begäran hölls även förhör med 83-åringen samt vittnesförhör med veterinären som undersökte hunden.

Enligt veterinären så sökte djurägaren för problem med harklingar och hosta. Hunden var alert och vid medvetande. När hon lyssnade på hjärta och lungor kunde hon höra ett kraftigt blåsljud och kunde även höra ett biljud. Hon rekommenderade röntgen där man kunde se ett förstorat hjärta och vätska i lungorna.

Hon förmedlade vad hon observerat om hjärtsvikt och att det var ett allvarligt läge. Nästa steg var remiss till djursjukhus. Det var oklart om djurägaren förstod allvaret i tillståndet. Det är en dålig prognos utan behandling. Hon tror att ägaren blev upprörd och det var svårt att diskutera vad som skulle göras. Vad hon kunde erbjuda var symptomlindrande behandling men det ville inte djurägaren. De hade en kort diskussion om avlivning men det var inte ett alternativ. Hon minns det som att ägaren blev upprörd och gick därifrån. Då blev hon orolig för hundens skull eftersom vätska i lungorna är ett sjukdomstillstånd som behöver hanteras. Hon blev osäker på om ägaren skulle söka vidare vård. Hon kontaktade då länsstyrelsen och diskuterade även med sina kollegor.

83-åringen har uppgett att han blev missnöjd med veterinären han besökte och uppfattade det som att det skulle göras kostsamma undersökningar i onödan. Han gick därifrån men bokade tid hos en annan veterinär en vecka fram i tiden. Han har uppfattat att den beskrivning som veterinären lämnat är fel. Han uppfattade att hunden tappade andan på grund av möten med andra hundar. Efter undersökningen förstod han att den hade ett förstorat hjärta och vätska i lungorna. Efter att det hade tagits blodprov ville hon att de skulle gå vidare med ultraljudsundersökning och det tyckte han var onådigt, han ville ha en omedelbar insats. Efter att han kommit hem verkade hunden efter någon dag må bättre. Han bokade en tid hos djursjukhuset fredagen efter men till hans sorg hittades hon livlös på onsdagen. Vid besöket den 14 september fick han inte känsla för prognosen.

Frågan i Malmö tingsrätt var om 83-åringen genom sitt agerande utsatt Dolly för onödigt lidande genom att inte ge henne nödvändig vård eller för att inte ha tagit beslut om avlivning. Av vad som framkommit i målet finns det, enligt de två ledamöter som bestämde utgången i tingsrätten, inget som talar för att hundägaren velat annat än Dollys bästa. Det är inte styrkt att han uppsåtligen eller av någon form av oaktsamhet vållat henne otillbörligt lidande. Åtalet mot honom skulle därför ogillas helt.

En rådman och en nämndeman konstaterade att det inte finns anledning att tro något annat än att 83-åringen månat om Dolly och hennes välmående men han har trots det inte sett till att hon fått den vård hon behövt eller att det fattats beslut om att hon skulle avlivas. Han har därför i vart fall varit grovt oaktsam i förhållande till att hans agerande förorsakat Dolly otillbörligt lidande detta genom att inte ha sett till att hon fått vård i tid eller tagit beslut om att hon skulle avlivas. Han skulle därför dömas för djurplågeri till dagsböter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer tingsrättens domslut. När det gäller Dollys mående under tiden efter veterinärbesöket finns det, framhåller hovrätten, inte någon annan utredning än 83-åringens uppgifter. Han har beskrivit att Dolly under de första dagarna verkade må dåligt, något som han kopplade till påverkan från det genomförda veterinärbesöket, men att hon därefter återgick till sitt vanliga tillstånd.

Han har uppgett att hon efter helgen började äta som vanligt och följde med på promenader. 83-åringen har vidare berättat att han blev chockad när han den 22 september 2021 påträffade Dolly död i köket. Vad som orsakat döden och hur det närmare gick till när Dolly avled, om hon till exempel dog i sömnen eller hann märka att något var fel, finns det inte någon utredning kring.

Sammantaget är det hovrättens bedömning att det inte är visat att Dolly varit utsatt för otillbörligt lidande. Vid veterinärbesöket den 14 september 2021 var hennes allmäntillstånd utan anmärkning och det obehag som 83-åirngen beskrivit att hon visat några dagar därefter kan inte anses utgöra lidande i den mening som uttrycket har i bestämmelsen om djurplågeri. Det finns ingen utredning som visar om Dolly led i samband med att hon dog. Redan på grund härav ska åtalet för djurplågeri lämnas utan bifall.

Han ska heller inte dömas för brott mot djurskyddslagen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

b4048_23.pdf

500 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Djur- och växtskydd, Övrig straffrätt