Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat får HD-prövning kring tillämpning av brottmålstaxan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Domare, Advokat, Straffprocess