Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat prickas – svor åt utredare vid Polisens slutdelgivning

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Legitimations- och disciplinärenden