Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat som underlåtit att överklaga LVU-mål varnas

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Advokat, Legitimations- och disciplinärenden