Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2018:87
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Ordning och säkerhet, Åklagare, Folkrätt, Internationell privat- och processrätt, Straffprocess, Brott mot samhället, Konflikt och terrorism

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).