Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrad bevisbörda fick stor betydelse i arvstvist

Ändrad bevisbörda fick stor betydelse i arvstvist
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente