Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Åtaganden i hälftenägt moderbolag riskerar rubba revisors oberoende

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Revision och granskning, Associationsrätt - aktiebolagsrätt