Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Åtalsprövning i Vivallaärendet inget för HD - nu återförvisas målet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Internationell privat- och processrätt, Utlämning på grund av brott, Straffprocess, Advokat, Brott mot person, Narkotikabrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).