Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Återförvisat strandskyddsavgörande inte överklagbart av nämnd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Jakt och fiske, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig