Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Automatisk förlängning av hyrcykelupphandling inte oproportionerlig – inget PT i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig upphandling, Köprätt, Avtalsrätt