Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avgift för sen anmälan ansågs inte oproportionerlig – HFD ska nu pröva saken

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt