Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avgift till brottsofferfonden för trafikbrott blir HD-fråga

Hovrätten dömde en kvinna för olovlig körning efter att ha kört bil utan giltigt svenskt körkort. Högsta domstolen ska nu pröva frågan om huruvida kvinnan även ska betala en avgift till brottsofferfonden för trafikbrottet.

Avgift till brottsofferfonden för trafikbrott blir HD-fråga

En 34-årig kvinna friades i Attunda tingsrätt från olovlig körning men dömdes senare i Svea hovrätt för brottet.

Det var klarlagt att kvinnan hade kört bil i början av augusti 2020 utan giltigt svenskt körkort. Tingsrätten frikände kvinnan eftersom det inte var styrkt att hon haft uppsåt till gärningen och hänvisade då till Högsta domstolens avgörande NJA 2019 s. 721.

Hovrätten framhåll dock att kvinnan hade varit folkbokförd i Sverige i över fem års tid vid tiden för händelsen, att hon sedan två år tillbaka hade haft körkortstillstånd, gått en introduktionskurs för att ta svenskt körkort samt nekats arbeten för att hon saknade svenskt körkort.

Samtliga omständigheter talade alltså för att kvinnan visste att hon inte hade rätt att köa bil med enbart sitt palestinska körkort. Sammantaget ansågs hon därför ha haft uppsåt till gärningen och dömdes för olovlig körning till 30 dagsböter om 200 kronor.

Kvinnan ålades även betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.

Högsta domstolen har nu meddelat partiellt prövningstillstånd beträffande frågan om avgiften till brottsofferfonden. Hovrättens avgörande i övriga delar står emellertid fast. 

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Trafikbrott