Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avskrivning av personlig konkurs ger inte tillbaka äganderätten

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Insolvensrätt