Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avstyckning otillåten trots resolution om strandskydd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning