Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avvisad stämningsansökan utan originalhandling blir fråga för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Entreprenadrätt