Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bilförare fälls för att ha kört på kvinna vid övergångsställe

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och fäller en man för att ha kört på en kvinna vid ett övergångsställe. Att mannen ska ha kontrollerat om någon befann sig på vägen motsägs av att kvinnan kördes på i mitten av övergångsstället. Påföljden bestäms till dagsböter.

Bilförare fälls för att ha kört på kvinna vid övergångsställe

På kvällen den 8 november 2018 blev en kvinna påkörd när hon passerade ett övergångsställe i Järfälla kommun, vilket orsakade en korsbandsskada på ena knät. Därutöver fick hon ett skrapsår på näsroten, en sårskada på ena handen och en ett blåmärke på ena armbågen.

Den man som framförde bilen åtalades i Attunda tingsrätt för vållande till kroppsskada. Han vidgick händelseförloppet men bestred ansvar för brott. Han invände dels att han inte varit oaktsam, dels att kvinnan endast åsamkades lindriga skador. Han förklarade att det var det var en mörk och dimmig kväll utan belysning vid övergångsstället. Maxhastigheten på gatan ca 30 km/h och han körde cirka 15–20 km/h.

Tingsrätten fann vid en samlad bedömning att mannen inte hade agerat oaktsamt. Man beaktade bland annat att han körde sakta samt att han enligt egen uppgift hade kontrollerat så att ingen befann sig på vägen. Han frikändes därför.

Tingsfiskalen och en nämndeman var skiljaktiga. Av utredningen framgick att kvinnan befann sig i mitten av övergångsstället när hon blev påkörd, vilket enligt minoriteten talade emot att han hade kontrollerat om någon befann sig vid övergångsstället.

Samtliga skador med undantag för korsbandsskadan på kvinnans knä bedömdes ha varit ringa. Påföljden bestämdes till dagsböter. Mannen skulle dessutom betala 7 500 kronor i skadestånd till kvinnan för sveda och verk, jämfört med yrkade 16 200 kronor. Någon ersättning för kostnader hade hon dock inte rätt till.

Svea hovrätt konstaterar att de faktiska omständigheterna i målet är ostridiga. Det är därmed utrett att mannen har kört på och skadat kvinnan. När det gäller skadorna står det klart att korsbandsskadan inte varit ringa. Övriga skador får visserligen anses vara av ringa beskaffenhet var för sig. Den samlade skadebilden innebär dock att kvinnan orsakats en skada som inte varit ringa.

Hovrätten ansluter sig till vad minoriteten i tingsrätten har anfört om att skadan orsakats av oaktsamhet. Även i påföljdsdelen gör hovrätten samma bedömning som minoriteten.

Kvinnan anses inte ha rätt till ersättning för kostnader. Beträffande yrkandet om sveda och verk bedömer domstolen att hon har rätt till 10 000 kronor. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Brott mot person, Trafik och fordon

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig