Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bostadsanpassningsbidrag för elrullstolsgarage blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik