Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Byggare nekas prövning i HD av byggtvist mot kommun

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig upphandling, Entreprenadrätt, Avtalsrätt