Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Cancersjuk 85-åring får plats på äldreboende – men kammarrätten är oenig

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt