Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Delvis framgång för fastighetsbolag i taxeringsmål – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Skatteprocess, Övrig nyttjanderätt, Lokalhyra, Övrig fastighetsjuridik