Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dömd krögare frias från människoexploatering

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande