Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dubbelbestraffning i Högsta domstolen – försvararen intervjuas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Straffprocess, Ekobrott, Skattetillägg, Miljöbrott, Övrig skatterätt, Skatteprocess, Europakonventionen