Skattetillägg

Nyheter (1322)

Slipper skattetillägg i momsmål

Även om det går att ifrågasätta den förkalkyl och den metod som bolaget använt som medför en stor förlust för entreprenaddelen framgår de...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Hovrättsdom ersätter inte kreditnota

Kammarrätten anser att kravet på en kreditnota eller likvärdig handling för ett fastighetsbolag vid en sänkning av hyran i efterhand till...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt