Skattetillägg

Nyheter (1437)

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdoma...

Lexnovas gräv uppmärksammas i Aftonbladet

Aftonbladets nyhetskolumnist Oisín Cantwell uppmärksammade i helgen Blendow Lexnovas omfattande rapportering om det unika skadeståndsmåle...

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...

Bolag nekas momsavdrag trots registrering

Två momsregistrerade bolag som har tillhandahållit koncerninterna tjänster utan att fakturera för dessa nekas avdrag för ingående moms. E...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt