Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elbolag nekas nätkoncession med förhöjd spänning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Tillståndsfrågor, Servitut och ledningsrätt