Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En utvecklad översiktsplanering

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:52
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Kommunalrätt, Infrastruktur, Plan- och byggnadsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).